Webportal om havfiske i Nord-Norge for russiske turister

Webportal "Havfiske i Nord-Norge"  er en russiskspråklig webportal som introduserer russiske fisketurister til ulike fiskecamper i Nord-Norge. Booking og bestilling skjer på russisk.  Denne webportalen skal markedsføres på det russiske markedet og bidra til å øke Nord-Norges potensiale som fisketuristdestinasjon blant russere.

Det er stor vilje blant middelklassen til å komme og oppleve fisketurer i Norge, men nå helst uten kontakt med turistselskaper. Fiskeforumer er veldig populære blant potensielle turister, der det diskuteres hvordan det er best å komme og oppleve fisketurer i Norge, planlegge reiser. Språkutfordringene er det som stopper de fleste potensielle turistene. I øyeblikket mister Norge et stort antall potensielle turister på grunn av språkutfordringer når det gjelder reiseplanleggingen av turen til Norge. Vi tilbyr en webportal med troveridig informasjon om reiseplanlegging, norske regler og lover, mulighet og betale med bankkort fra Russland.

 

dette prosjektet er avsluttet