Prosjekter

TurismeProsjekter AS er et arena for kreativitet og utvikling av ulike prosjekter. Akkurat nå har vi et avsluttet prosjekt "Webportal om havfiske i Nord-Norge", et utviklet prosjekt "Vikran Vacation" og et prosjekt i startfase - "Tromsø Sea Troll"