TurismeProsjekter AS ble etablert i Tromsø i desember 2012. Vi fikk støtte fra Innovasjon Norge i april 2013. Idéen til denne bedriften startet med en egen interesse i havfiske og personlig erfaring fra prosjektedelse.

Formålet med bedriften er å utvikle forskjellige prosjekter innen turistnæringen som kan bistå til å løse utfordringer som turistselskapene selv ikke har kompetanse eller tid til å løse. Med dette ønsker vi å bidra til at Norge blir en mer tilgjengelig turistdestinasjon.

TurismeProsjekter AS fokuserer på å bygge opp en sterk og bærekraftig turismeindustri i Norge.

Vi ser frem til et godt samarbeid!